Warunki gwarancji

Wszystkie narzedzia SKIL sa starannie sprawdzane, dokladnie testowane i podlegaja bardzo surowym procedurom kontroli jakosci obowiazujacym w firmie SKIL. Z tego wzgledu SKIL udziela gwarancji na swoje elektronarzedzia i przyrzady pomiarowe. Wspomniana gwarancja nie ogranicza praw gwarancyjnych nabywcy wynikajacych z umowy sprzedazy zawartej z dystrybutorem lub obowiazujacych praw ustawowych.

Elektronarzędzia oraz przyrządy pomiarowe SKIL, wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, Warszawa lub SKIL B.V., objęte są gwarancją producenta na następujących warunkach:

Oferujemy Państwu okres gwarancji bez konieczności rejestracji.

Czas trwania gwarancji:
Warunki gwarancji w przypadku narzędzi SKIL zakupionych po 1 lutego 2019 r.:

 • W przypadku zastosowań profesjonalnych lub im podobnych gwarancja udzielana jest na okres 3 lat lub 1 roku.
 • W przypadku bezszczotkowych narzędzi akumulatorowych „BRUSHLESS MOTOR” wykorzystywanych do zastosowań profesjonalnych lub im podobnych gwarancja udzielana jest na okres 5 lat lub 1 roku.
 • W przypadku akumulatora okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.
 • W przypadku akumulatorów „ACTIVCELL” wykorzystywanych do zastosowań profesjonalnych lub im podobnych gwarancja udzielana jest na okres 2 lat lub 6 miesięcy.
 • W przypadku akumulatorów „KEEP COOL" wykorzystywanych do zastosowań profesjonalnych lub im podobnych gwarancja udzielana jest na okres 3 lat lub 6 miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu przez pierwszego nabywcę, zgodnie z datą na oryginalnym dowodzie zakupu.

Warunki gwarancji w przypadku narzędzi SKIL zakupionych przed 1 lutego 2019 r.:

 • W przypadku zastosowań profesjonalnych lub im podobnych gwarancja udzielana jest na okres 2 lat lub 1 roku.
 • W przypadku akumulatora okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu przez pierwszego nabywcę, zgodnie z datą na oryginalnym dowodzie zakupu.

Zakres ochrony gwarancyjnej:
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

 • narzędzie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane;
 • stosowany był zalecany przez producenta osprzęt;
 • narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione;
 • nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia;

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, a w tym szczotek węglowych, przewodów zasilających, uchwytów narzędziowych, łożysk itp. o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.

Podstawa udzielenia gwarancji:
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę oraz numer katalogowy i seryjny urządzenia, datę sprzedaży zgodną z dowodem zakupu oraz pieczęć i podpis sprzedawcy.

Zgłoszenie gwarancyjne:


Skontaktuj się z dystrybutorem produktów SKIL w sprawie napraw.

Informacje dodatkowe:
Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu ani odnowieniu w związku z czynnościami przeprowadzanymi przez nas w ramach niniejszej gwarancji.

Udzielona przez nas gwarancja nie uzasadnia innych roszczeń poza prawem do usunięcia wady urządzenia.

Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza Państwa praw określonych przez obecne

i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

Powyższe warunki gwarancji nie obowiązują w przypadku następujących numerów modeli:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110

O warunki gwarancji w przypadku tych narzędzi należy pytać sprzedawcę.

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Holandia

Kwiecień 2020