SKIL 1560 AC Strug

  • Szybkie i dokładne struganie powierzchni, fazowanie naroży i wręgowanie
  • Stopa zabezpieczająca do podparcia: pozwala 'zaparkować' narzędzie bez obawy o uszkodzenie noży lub obrabianego elementu
  • Niski poziom hałasu i wibracji