SKIL 0520 AA Dalmierz ultradźwiękowy

  • Ultradźwiękowy pomiar długości, powierzchni i objętości
  • W chwili uruchomienia wyświetlana jest temperatura otoczenia (w °C)
  • Pomiary dokonywane są w metrach lub w stopach