1. Zabezpieczenie przeciążeniowe

    Być może nie zwracałeś na to zbyt dużej uwagi, ale należy pamiętać, że opalarka może się łatwo przegrzewać. Ciepło jest odbijane przez obrabiany element w stronę opalarki. Na szczęście, większość opalarek jest zabezpieczona przed tym. W przeciwnym bowiem razie mogłoby dojść do przegrzania, zanim użytkownik zdążyłby się zorientować się, co się dzieje, co groziłoby uszkodzeniem.

    Większość opalarek wyposażona jest w zabezpieczenie termiczne, znane również pod nazwą funkcji stałej kontroli wydatku ciepła. Mechanizm ten steruje maksymalną temperaturą poprzez wyłączenie głównego elementu grzejnego, gdy narzędzie przegrzewa się, pozostawiając pracujący wentylator w celu schłodzenia silnika. Po uzyskaniu normalnej temperatury element grzejny jest ponownie załączany automatycznie. Nie jest to w ogóle zauważalne dla użytkownika, więc można po prostu kontynuować pracę.

    Niektóre opalarki są wyposażone w elektroniczny układ sterujący zapewniający stałą temperaturę. Sterowanie tym zabezpieczeniem przed przegrzaniem odbywa się automatycznie. Można więc używać nawet dysz o małej średnicy do różnych prac wymagających lutowania, odlutowywania i spawania. Elektronika steruje maksymalną temperaturą obniżając ją automatycznie, gdy narzędzie zaczyna się przegrzewać, co jest niezauważalne dla użytkownika.