1. Właściwe nastawy temperatury i strumienia powietrza

    Odpowiednia nastawa temperatury opalarki zależy od wykonywanej pracy. Ważna jest również nastawa strumienia powietrza. Zależy ona od rodzaju materiału i szybkości pracy. Najlepsze rezultaty można uzyskać przy właściwie dobranej nastawie temperatury i strumienia powietrza.
  2. Generalnie, najwyższa nastawa temperatury w opalarce służy do lutowania lub rozmrażania rur wodociągowych. Można z niej również korzystać przy usuwaniu farby. Niższe nastawy idealnie nadają się do osuszania malowanych powierzchni oraz formowania elementów z tworzyw sztucznych.Zawsze należy przeprowadzić próbę w niskiej temperaturze na nierzucającym się w oczy fragmencie obrabianego elementu stopniowo zwiększając temperaturę, aż do momentu uzyskania właściwego rezultatu, który zależy od wykonywanej pracy. Przykładowo, w przypadku usuwania lakieru lub farby za pomocą opalarki, w momencie osiągnięcia właściwej temperatury farba zaczyna mięknąć i tworzą się pęcherze. Wówczas można łatwo zeskrobać farbę. W przypadku lutowania rur miedzianych opalarką, właściwa temperatura jest wtedy, gdy drut lutowniczy zaczyna się topić w miejscach łączenia.
  3. Podobnie, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy wypróbować różne ustawienia strumienia powietrza na opalarce. Aby rozgrzać określoną części obszaru roboczego, powiedzmy podczas lutowania niewielkich płytek drukowanych, zwykle pracuje się przy słabym strumieniu powietrza. A to dlatego, że nie chcemy nagrzewać reszty powierzchni. W przypadku wykorzystywania opalarki do rozpalania grilla lub opalania farby na dużej powierzchni, dobrze sprawdzi się silny strumień powietrza. Należy jednak pamiętać, aby dostosować odpowiednio strumień powietrza w sąsiedztwie delikatnych elementów, na przykład podczas opalania farby przy szybie okiennej.