1. Sposób korzystania ze struga elektrycznego

  2. 1) Struganie powierzchni
  3. 2) Fazowanie naroży
  4. 3) Wręgowanie