Piła szablasta

  1. Co oznacza termin „ustawienia podcinania” w przypadku pił szablastych?

    W pile szablastej wyposażonej w ustawienie podcinania brzeszczot wykonuje ruch okrężny, co pozwala jeszcze szybciej ciąć wzdłuż linii prostej. Silniejszy ruch oscylacyjny zapewnia szybsze cięcie Im słabszy ruch oscylacyjny, tym precyzyjniejszy rzaz można uzyskać.