Naprawy

Naprawy w ramach gwarancji
Najszybszym sposobem zlecenia naprawy narzędzia SKIL jest dostarczenie go (wraz z dowodem zakupu) do dystrybutora narzędzi SKIL. Wspomniany dystrybutor zadba o to, aby narzędzie zostało naprawione przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Narzędzie można dostarczyć bez akcesoriów i opakowania. Narzędzia nie wolno demontować przed zwrotem. Koszty naprawy ponosi firma SKIL. W niektórych przypadkach zamiast naprawy może zostać wydany produkt zamienny.

Naprawy po zakończeniu gwarancji
W tym przypadku również zalecamy dostarczenie narzędzia bez akcesoriów i opakowania do dystrybutora SKIL. Istnieje mozliwość ustalenia limitu kwoty, do jakiej gotowi jesteśmy pokryć koszty naprawy. Można również poprosić o kalkulację ceny przed naprawą. Jest to usługa odpłatna, której koszt podlega zwrotowi w przypadku akceptacji kalkulacji cenowej i zlecenia naprawy narzędzia.

Części zamienne
W przypadku potrzeby zakupu nowych lub zamiennych części do posiadanego narzędzia wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w naszym dziale części zamiennych.